Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života seniorů ve městě Most: z pohledu sociálně pedagogického
Název práce v češtině: Kvalita života seniorů ve městě Most: z pohledu sociálně pedagogického
Název v anglickém jazyce: Senior's quality of life in the town of Most: aspect of social pedagogy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK