Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní režim pozemků v hornictví
Název práce v češtině: Právní režim pozemků v hornictví
Název v anglickém jazyce: Legal regime of mining related land
Klíčová slova: pozemkové právo, hornická činnost, vyhrazené a nevyhrazené nerosty
Klíčová slova anglicky: land law, mining activity, reserved and non-reserved minerals
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2012
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 08:30
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK