Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stereotypy v díle Járy Cimrmana
Název práce v češtině: Stereotypy v díle Járy Cimrmana
Název v anglickém jazyce: Stereotypes in the Works of Jára Cimrman
Klíčová slova: Jára Cimrman, divadlo, mystifikace, češství, parodie, pseudověda, tělesnost, demytizace, humor
Klíčová slova anglicky: Jara Cimrman, theatre, mystification, Czechness, parody, pseudo-science, corporeality, de-mythologize, humour
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá dramatickým dílem Járy Cimrmana, jehož vznikzajistila dvojice autorů Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Po úvodních kapitoláchpojednávajících o genezi mystifikační legendy jménem Jára Cimrman, o cestě této osobnostiz rozhlasu na divadelní prkna a o samotném cimrmanovském kultu, se zaměříme na poetikuDivadla Járy Cimrmana. Styčné rysy divadelního souboru, mezi které patří specifickéherectví, fenomén semináře a imaginativní humor, vedou potom přímo k vytyčení opakujícíchse stereotypů v dramatické produkci divadla.V dalším zkoumání se budeme zabývat žánrovým vymezením her i jejich obsahovým,tematickým a motivickým rámcem. Cílem práce je vysledovat tyto motivy, pokusit se jeinterpretovat a nastínit jejich postupný progres jak v rámci samotných her, tak v rámci dobovéspolečenské atmosféry.
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
Primární literaturaSmoljak, Ladislav a Svěrák, Zdeněk: Hry a semináře, úplné vydání. Praha a Litomyšl: Paseka2010.
Sekundární literaturaAUGUSTA, Pavel: Kniha o Praze 3. Praha: MILPO 1994.BARTŮŇKOVÁ, Jana a ZEMAN, Jiří: Cimrmani v kontextu postmoderny. In: Nebeská, Iva aMacurová, Alena (eds.): Jazyk a jeho užívání. Praha, FF UK, 1996, s. 222-229.BECHTOLDOVÁ, Alena: Rozhovor s Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem o filmua o divadle. Film a doba, 1980, roč. 26, č. 1, s. 13-20.BENHART, František: Jedna a jedna. Kritické texty o české a slovinské literatuře (1963-1998). Jihlava: H&H 1999.SVĚRÁK, Zdeněk: Dodatky. Praha: Paseka 1993.GILK, Erik: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Rychnov nadKněžnou: Albert 2004.HALADA, Andrej: Velikánův sborník – Život a Dílo. In: Tvar, 1992, roč. 3, č. 9, s. 14—15.HOMOLOVÁ, Marie: Svěrákovi je 70. A co Cimrman? In: Mladá fronta Dnes, 2006, roč. 17,č. 78, s. C5.HOŘÍNEK, Zdeněk: Járadacimrmanismus. In: Host do domu, 1969, roč. 16, č. 6, s. 15-16.HOŘÍNEK, Zdeněk: O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna 2003.HRUŠKA, Petr; MACHALA, Lubomír; VODIČKA, Libor; ZIZLER, Jiří: V souřadnicíchvolnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha:Academia 2008.JANOUŠEK, Pavel: Dějiny české literatury 1945-1989. IV. 1969-1989. Praha: Academia2008.JANOUŠEK, Pavel: Já bych si s dovolením také vzal: jeden velmi progresivní mýtus. In:Host, 2005, roč. 21, č. 3, s. 2.JEŽEK, Vlastimil: Šest z šedesátých. Praha: Radioservis 2003.JUST, Vladimír: Divadlo Járy Cimrmana. In: Divadelní revue, 1996, roč. 8, č. 3, s. 61-62.JUST, Vladimír: Proměny malých scén. Praha: Mladá fronta 1984.JUST, Vladimír: Z dílny malých scén. Praha: Mladá fronta 1989.KAZDA, Jan: Zábavný pokus o demytizaci české historie. In: Svět a divadlo, 2001, roč. 20, č.1, s. 14-17.102KERBR, Jan: Cimrmani v roce 93. In: Svět a divadlo: časopis o světě divadla a divadle světa,1994, roč. 5, č. 2, s. 80-96.KOCÁBEK, Antonín: Nesmrtelní vnukové velkého Járy. In: Týden, 2010, roč. 17, č. 44, s.68-71.KOČIČKOVÁ, Kateřina: Na Babičce si smlsávám / Čepelka. In: Mladá fronta Dnes, 2008,roč. 19, č. 246, s. D3.KOČIČKOVÁ, Kateřina: V tomhle divadle neznají derniéru. In: Mladá fronta Dnes, 2008,roč. 19, č. 246, s. D3.KONRÁDOVÁ, Petra: Jára Cimrman stojící, bdící. In: Týden, 2007, roč. 14, č. 40, s. 14-20.KUBÍK, Jiří: Šachy hrát neumím. Do politiky nemůžu / Zdeněk Svěrák. In: Mladá frontaDnes, 2011, roč. 22, č. 72, s. A6-A7.MALYSZ, Bohdan: Co by na to řekl profesor Fiedler? Sedm hříchů českých cimrmanologů.In: Dějiny a současnost, 2009, roč. 31, č. 8, s. 26-27.NAVARA, Luděk: Česká pýcha: Jára Cimrman. In: Mladá fronta Dnes, 2005, roč. 16, č. 45,s. C6.NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka: Dva dny s Cimrmany. In: Mladá fronta Dnes, 2008, roč. 19,příl. Magazín Dnes, č. 41, s. 14-20.OBST, Milan: Útěcha z Cimrmanologie. In: Divadlo, 1969, roč. 20, s. 21-24.PILÁTOVÁ, Agáta: Odešel otec Járy Cimrmana. In: Týdeník Rozhlas, 2007, roč. 17, č. 17,s. 15.PLACHETKA, Jan: Foukání proti větru: Třetí, závěrečná část rozprávění se ZdeňkemMahlerem. In: Literární noviny, 2010, roč. 21, č. 35, s. 21-22.PLATZOVÁ, Magdalena: Spiknutí Cimrman: Divadlo, které proplulo invazí, normalizací,revolucí i svobodou, je stále populární. A stále stejné. In: Respekt, 2009, roč. 20, č. 23, s. 48-50.PYTLÍK, Radko: Pomocná škola humoru. Dvůr Králové: Emporius 2005.RADUŠEVIC, Mirko: Čemu se Češi smějí? Rozhovor s kreslířem Pavlem Kantorkem. In:Literární noviny, 2011, roč. 22, č. 25, s. 1 a 13.RUT, Přemysl: Ptáček (n)eseje zpívá vesele. Brno: Petrov 1995.SMOLJAK, Ladislav; SVĚRÁK, Zdeněk: Divadlo Járy Cimrmana. Praha: Melantrich 1987.SUS, Oleg: Parano-Jára. In: Orientace, 1970, roč. 5, č. 6, s. 91-92.ŠPRYCL, Jan: S Járou Cimrmanem se musí šetřit / Ladislav Smoljak. In: Instinkt, 2007, roč.6, č. 40, s. 64.103VERECKÝ, Ladislav: Zedník Zdeněk Svěrák & Architekt Ladislav Smoljak. In: Mladá frontaDnes, 2008, roč. 19, č. 226, příl. Magazín DNES, č. 39, s. 6-13.ZVONÍČEK, Petr: Causa Karel Velebný. In: Reflex, 2009, roč. 20, č. 11, s. 60-63.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK