Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motiv ženy v díle Jakuba Demla
Název práce v češtině: Motiv ženy v díle Jakuba Demla
Název v anglickém jazyce: Women as a literary motif in work of Jakub Deml
Klíčová slova: Eliška Wiesenebergerová, Jakub Deml, Kateřina Sweerts-Sporcková, katolická mystika, katolická poezie, mariánský kult v literatuře, Marie Rosa Junová, Matylka Demlová, Miriam, motiv ženy v literatuře, Pavla Kytlicová, Zapomenuté světlo
Klíčová slova anglicky: Eliška Wiesenebergerová, Jakub Deml, Kateřina Sweerts-Sporcková, catholic mysticism, catholic poetry, marian cult in the literature, Marie Rosa Junová, Matylka Demlová, Miriam, motif of a woman in the literature, Pavla Kytlicová, Forgotten Light
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Binar
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá motivem ženy v díle Jakuba Demla. Úvodem představuje nezbytná fakta a události jeho života. V hlavní části se snaží identifikovat základní archetypy ženství v díle Jakuba Demla se zvláštním zřetelem na mariánský kult, který se zvláště podílí na transformaci žijích postav v nadosobní a symbolické. Závěrem se věnuje úvaze, zda jsou motivy archetypálních žen skutečně dominující, nebo zda jsou pouze zobrazením hlubšího básníkova hledání a zápasu.

The work deals with the motif of a woman in the works of Jakub Deml. It starts by presenting some necessary facts and events of his life. In the main part, it tries to identify the basic archetypes of feminity in Deml's works, focusing especially on the Marian Cult, that strongly influences the transformation of living persons into supra-personal and symbolical ones. In the final analysis, the question of whether the motives of archetypal women arereally dominating or whether they just mirror the poet's spiritual search and fight is adressed.
Seznam odborné literatury
BIBLE, Nový Zákon. Překlad Sýkorův v revisi Hejčlově, upraveno a poznámkami opatřeno Dr. Rudolfem Colem. Velehrad: Olomouc, 1947.
BIBLE ČESKÁ, Starý Zákon. Překlad Dr. Jan Hejčl, redakce Dr. Antonín podlaha. Dědictví sv. Jana Nepomuckého: Praha, 1921.
BINAR, Vladimír. Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 2010.
DACÍK, R. M. Mravouka. Olomouc: Krystal, 1946.
DURYCH, Jaroslav. O Jakubu Demlovi. In TVAR, roč. II., č. 7/8, září–říjen 1928. ONLINE: http://deml.cz. Dostupné z http://deml.cz/napsali-o-jakubu-demlovi#salda.
CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté. Praha: Torst, 2000.
FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi. Praha: Melantrich, 1994.
FUČÍK, Bedřich. Rodná krajina básníkova. Praha: Triáda, 2003.
KAŠPAR, Josef. Základy katolické věrouky. Frýdek-Místek: Michael S. A:, 2004.
od JEŽÍŠE, Terezie. Cesta k dokonalosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
od JEŽÍŠE, Terezie. Kniha o zakládání. Kostelní Vydří: Nakladatelství Tiskárny Vimperk, 1991.
od KŘÍŽE, Jan. Výstup na horu Karmel. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
od KŘÍŽE, Jan. Živý plamen lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004.
MED, Jaroslav. „Velký z popudlivého plemene básníků...“. In Sen jeden svítí. Praha: Odeon, 1991.
OLIČ, Jiří. Čtení o Jakubu Demlovi. Olomouc: Votobia, 1993.
PĚNČÍK, Josef. Hledání ráje. Třebíč: Arca Jimfa, 1996.
RIPELLINO, Angelo Maria. Umění Jakuba Demla. In Tři studie z české literatury. Společnost F. X. Šaldy, 1999.
ŠALDA, F. X. Z nové literatury o Otokaru Březinovi. In Šaldův zápisník, roč. IV., 1931–1932. ONLINE: http://deml.cz. Dostupné z http://deml.cz/napsali-o-jakubu-demlovi#salda.
VON LE FORT, Gertruda. Věčná žena. Překlad: Dr. J. Fučíková. Vyšehrad: Praha 1990.
WÖLL, Alexander. Mezi apoteózou a tabu. Přehled bádání o Jakubu Demlovi. ONLINE: http://www.ucl.cas.cz. Dostupné z http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/39.pdf.
ZÁBORCOVÁ, Milada. Nad Tasovem se smráká. ONLINE: http://www.umirani.cz/. Dostupné z: http://www.umirani.cz/res/data/006/000734.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK