Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní tabule v pedagogické praxi
Název práce v češtině: Interaktivní tabule v pedagogické praxi
Název v anglickém jazyce: Interactive Whiteboard in Educational Practice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Josef Horák, CSc.
  prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK