Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nových informačních a komunikačních technologií na obsah předmětu Sociální pedagogika
Název práce v češtině: Vliv nových informačních a komunikačních technologií na obsah
předmětu Sociální pedagogika
Název v anglickém jazyce: The influence of the new information and communication technologies
on the subject of social pedagogy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK