Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optical Signals of Brain
Název práce v češtině: Optical Signals of Brain
Název v anglickém jazyce: Optical Signals of Brain
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 29.09.2010 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2010
Oponenti: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
  RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK