Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Právní úprava veterinární péče
Název práce v češtině: Právní úprava veterinární péče
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of veterinary care
Klíčová slova: VETERINÁRNÍ PÉČE- PRÁVO – POHODA ZVÍŘAT
Klíčová slova anglicky: VETERINÁRNÍ PÉČE- PRÁVO – POHODA ZVÍŘATANIMAL CARE – LAW – ANIMAL WELFARE
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: 3.patro místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této diplomové práci jsem se pokusila rozebrat současně platnou a účinnou právní úpravu veterinární péče a také ochrany zvířat v České republice. Zabývala jsem se otázkami konceptu welfare zvířat, jak se promítá do českého právního řádu, a to samozřejmě v kontextu s úpravou dané problematiky v právu Evropské unie. Předpisy, které byly zejména v centru mé pozornosti, byly veterinární zákon a zákon na ochranu zvířat proti týrání, dotkla jsem se však při procházení jednotlivých věcných celků i celé řady dalších zákonných předpisů, jakož i předpisů prováděcích. Zvláštní pozornost jsem potom ve své práci, která sestává z celkem devíti kapitol, věnovala recentní právní úpravě pokusů na zvířatech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis is meant to be a humble attempt to describe rules or law governing animal care and animal protection in Czech Republic and in European Union as well. I tried to look closer at the concept on animal welfare as it reflects in czech legal order. This paper consists of nine chapters and the main laws analyzed in it are Act No. 166/1999 Coll., on veterinary care and Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty. My special focus was on animal protection during scientific procedures on animals and related regulations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK