Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání informačních technologií jako kompetence žáka
Název práce v češtině: Využívání informačních technologií jako kompetence žáka
Název v anglickém jazyce: The use of information technology as a competency of a pupil
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vlastimil Horník
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK