Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání českých a finských verbálních časů v paralelním korpusu
Název práce v češtině: Srovnání českých a finských verbálních časů v paralelním korpusu
Název v anglickém jazyce: Contrastive analysis of Czech and Finnish tenses in paralel corpus
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK