Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava projektu outdoorového kurzu
Název práce v češtině: Příprava projektu outdoorového kurzu
Název v anglickém jazyce: Project development of outdoor management training
Klíčová slova: outdoorový kurz, příprava projektu, teambuilding
Klíčová slova anglicky: outdoor management training, project development, teambuilding
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
0 Úvod
1 Definování pojmu kurz
1.1 Chápání kurzu v rámci této práce
1.2 Rozdíly mezi pojmy teambuilding, teamspirit a fun kurz
2 Tvorba, Dramaturgie
2.1 Předmět dramaturgie, kdo ji tvoří
2.2 Cíle, metody, lektorský tým, logistika, komunikace se zákazníky, hodnocení kurzu
2.3 Odlišnosti v pohledech na dramaturgii a tvorbu outdoorového kurzu v literatuře
3 Praxe – kvalitativní výzkum
3.1 Přípravy a průběh kvalitativního výzkumu
3.2 Vyhodnocení
3.3 Závěrečné srovnání – jak k tvorbě kurzu přistupuje literatura a jak to vidí praxe
Závěr
Seznam odborné literatury
BEARD, C.; WILSON, John P. Experiental learning : a best practise handbook for educators and trainers. 2.vydání. London: Philadelphia: Kogan Page, 2006. 314 s. ISBN 978-0-7494-4489-1
ČINČERA, J. Práce s hrou pro profesionály: práce se skupinou, programy a projekty, praktická dramaturgie, učení prožitkem. 1.vydání. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 978-80-247-1974-0
FRANC, D. Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. 1.vydání. Brno: Computer Press, 2007. 201 s. ISBN 978-80-251-1701-9.
HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, Lenka. Zážitkové pedagogické učení : modely zkušenostního učení, motivace, prostředky zážitkové pedagogiky, projektování. 1.vydání. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2
HENDEL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 1.vydání. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2
KAZÍK, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. 1.vydání. Praha : Grada, 2008. 107 s. ISBN 978-80-247-2453-9
KROUWEL, B.; GOODWILL, S. Management Development Outdoors. A Practical Guide to Getting the Best Results. 1.vydání. London: Kogan Page 1994. 136 s. ISBN 0-7494-11-62-7
SVATOŠ, V.; LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. 1.vydání. Praha: Grada, 2005. 193 s. ISBN 80-247-0318
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK