Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunální volby 2010 z pohledu volebních kampaní. Využití politického marketingu stranou TOP 09
Název práce v češtině: Komunální volby 2010 z pohledu volebních kampaní.
Využití politického marketingu stranou TOP 09
Název v anglickém jazyce: Municipal Elections in 2010 and Electoral Campaigns.
Usage of Political Marketing by TOP 09
Klíčová slova: Komunální volby, politický marketing, politické strany, volební kampaně, TOP 09
Klíčová slova anglicky: municipal elections, political marketing, political parties, election campaigns, TOP 09
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
viz anotace
Seznam odborné literatury
viz anotace (Schválený projekt diplomové práce) - verze vedoucího a kapitola " Seznam zdroje a literatura" v souboru řešení práce
Předběžná náplň práce
viz anotace (Schválený projekt diplomové práce) - verze vedoucího
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
viz Abstrakt v anglickém jazyce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK