Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturologické aspekty ve výuce ruštině a němčině (na materiálu českých, ruských a německých pranostik)
Název práce v češtině: Kulturologické aspekty ve výuce ruštině a němčině
(na materiálu českých, ruských a německých pranostik)
Název v anglickém jazyce: Culturological aspects in lessons of Russina and German
(based on the material regarding Czech, Russian and German lores)
Klíčová slova: cizojazyčná výuka, jazykový obraz světa, komunikativní kompetence, lidové pranostiky, porovnání pranostik, sociolingvistická kompetence, užití pranostik v cizojazyčné výuce
Klíčová slova anglicky: communicative competence, comparison of lores, (folk)lores, foreign-language education, language picture of the world, sociolinguistic competence, use of lores in foreing-language teaching
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
  doc. PhDr. Eva Vysloužilová, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK