Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku
Název práce v češtině: Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku
Název v anglickém jazyce: Alternative food networks in a post-communist context: Farmers‘ markets and farm shops in Czechia
Klíčová slova: alternativní potravinové sítě; farmářský trh; farmářský obchod; postkomunistický kontext; udržitelná výroba a spotřeba potravin; Česko; Praha; Irsko
Klíčová slova anglicky: alternative food networks; farmers’ market; farm shop; post-communist context; sustainable food production and consumption; Czechia, Prague; Ireland
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
  RNDr. František Križan, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
kvantitativní a kvalitativní analýza počátků rozvoje farmářských trhů a farmářských obchodů v Česku
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
quantitative and qualitative analysis of the beginnings of farmers' markets and farm shops in Czechia
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK