Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydridy intermetalických sloučenin uranu
Název práce v češtině: Hydridy intermetalických sloučenin uranu
Název v anglickém jazyce: Hydrides of uranium intermetallics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2010
Datum zadání: 09.09.2010
Datum a čas obhajoby: 29.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK