Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Total Physical Response in Different Age Groups
Název práce v češtině: Total Physical Response v různých věkových skupinách
Název v anglickém jazyce: Total Physical Response in Different Age Groups
Klíčová slova: didaktika, metoda, první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, střední škola, vyučování dospělých
Klíčová slova anglicky: methodology, method, young learners, lower secondary, high school, teaching adults
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2010
Datum zadání: 18.10.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Marie Hofmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Learning teaching : a guidebook for English language teachers / Jim Scrivener. -- 2nd ed.. -- Oxford : Macmillan, 2005. -- 431 s. : il.

How to teach English : an introduction to the practice of English language teaching / Jeremy Harmer. -- 1st publ.. -- London : Longman, 1998. -- x, 198 s. : il.

Teaching children English : a training course for teachers of English to children / David Vale with Anne Feunteun. -- 1st publ.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1995. -- VI, 280 s.

Inside teaching : options for English language teachers / Tim Bowen, Jonathan Marks. -- 1st publ.. -- Oxford : Heinemann, 1994. -- VIII, 176 s.

Essentials of English language teaching / Julian Edge. -- 1st publ.. -- London : Longman, 1993. -- 142 s. : obr.

Teaching English in the primary classroom / Susan Halliwell. -- 1st publ.. -- London : Longman, 1992. -- 169 s.

Currents of change in English language teaching / edited by Richard Rossner and Rod Bolitho. -- Oxford : Oxford University Press, c1990. -- 268 s.

Teaching English to children / Wendy A. Scott, Lisbeth H. Ytreberg. -- 1st ed.. -- London : Longman, 1990. -- 115 s. : obr.

Psychology and the language learning process / A.A. Leontiev ; edited by C.V. James. -- Oxford : Pergamon, 1981. -- XI, 159 s.
A practical guide to the teaching of English as a second or foreign language / Wilga M. Rivers, Mary S. Temperley. -- New York : Oxford University Press, c1978. -- XVI, 399 s.

Methodology of teaching English to speakers of other languages / The British Council, English Teaching Information Centre. -- London : British Council, c1977. -- 96 s.

Teaching English as a second language : techniques and procedures / Christina Bratt Paulston, Mary Newton Bruder. -- Cambridge : Winthrop, c1976. -- xii, 255 s.

Children in action : a resource book for language teachers of young learners / Carmen Argondizzo. -- 1st publ.. -- New York : Prentice-Hall, 1992. -- XI, 227 s. : il.

The English teaching theatre. -- 1st ed.. -- Madrid : Alhambra, 1974. -- 111 s. : il. (?)

Teaching teenagers : model activity sequences for humanistic language learning / Herbert Puchta and Michael Schratz. -- 1st publ.. -- Burnt Mill : Longman, 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK