Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Aplikace chatu ve virtuálních referenčních službách
Název práce v češtině: Aplikace chatu ve virtuálních referenčních službách
Název v anglickém jazyce: Chat application in the virtual reference services
Klíčová slova: Analýza, aplikace, hodnocení, chat, komunikace, Ptejte se knihovny, referenční knihovník, software, uživatel, virtuální referenční služby
Klíčová slova anglicky: Analysis, application, Ask your library, chat, communication, evaluation, reference librarian, software, user, virtual reference services
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popis aplikace chatu ve virtuálních referenčních službách v teoretické i praktické rovině. Na základě prostudované převážně cizojazyčné literatury je napsána teoretická část práce. První úvodní kapitola pojednává o terminologii a definici referenčních služeb a následně virtuálních referenčních služeb, které doposud nejsou ustálené. Druhá kapitola se již zabývá aplikací chatu, jsou přiblíženy všechny fáze zavedení služby od plánování, přes implementaci, marketing až po výsledné hodnocení provozu a využívání služby. Třetí kapitola se věnuje chatu jako specifické formě komunikace, jsou nastíněny jeho výhody a nevýhody při využití v oblasti služeb knihoven. Poznatky z kapitol v teoretické části byly využity v analýze vybraných virtuálních referenčních služeb. Praktická část představuje ve čtvrté kapitole chat v reálném využívání, nejdříve v zahraničních knihovnách, poté i v českých. Hlavním přínosem praktické části je ovšem pátá kapitola, která popisuje přípravy chatu v rámci české kooperativní virtuální referenční služby Ptejte se knihovny v Národní knihovně ČR, na kterých se autorka této diplomové práce podílela. Závěr přináší stručné shrnutí této problematiky.
Seznam odborné literatury
RONAN, Jana Smith. Chat reference : a guide to live virtual reference services. Westport : Libraries Unlimited, 2003. xiii, 225 s. ISBN 1-59158-000-5.
COFFMAN, Steve. Gong live : starting and running a virtual reference service. Chicago: American Library Association, 2003. 182 s. ISBN 0-8389-0850-0.
KIMMEL, Stacey (ed.); HEISE, Jennifer (ed.). Virtual reference services : issues and trends. New York: Haworth Press, c2003. 194 s. ISBN 0-7890-2045-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK