Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A
Název práce v češtině: Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A
Název v anglickém jazyce: Expression of the recombinant extracellular parts of human leukocyte receptors LLT1 and NKR-P1A
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Oponenti: RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Příprava konstruktů kódujících extracelulární čast leukocytárních receptorů (LLT1 a NKR-P1A). Heterologní exprese zmíněných receptorů v E. coli a optimalizace jejich in vitro složení. Ověření správnosti sbalení receptorů pomocí gelové filtrace a hmotnostní spektrometrie. Stanovení disulfidických můstků u získaných bílkovin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preparation of constructs coding extracellular part of leucocyte receptors (LLT1 a NKR-P1A). Heterologous expression of these receptors in E. coli and optimalization of their refolding. Confirmation of the folding correctness using size-exclusion chromatography, and mass spectrometry. Finally, characterization of disulphide bond formation using mass spectrometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK