Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání mediálního obrazu vlád premiérů Topolánka, Fischera a Nečase v časopisu Týden
Název práce v češtině: Srovnání mediálního obrazu vlád premiérů Topolánka, Fischera a Nečase v časopisu Týden
Název v anglickém jazyce: Comparing of media image of Topolánek,Fischer and Nečas government in periodical Týden
Klíčová slova: Objektivita, předpojatost, konstrukce, stereotypy, reprezentace, politická komunikace, personifikace, vláda, mediální obraz.
Klíčová slova anglicky: Objectivity, bias, construction, stereotypes, representation, political communication, political performance, personification, government, media picture.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK