Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blatenské listy, vznik, historie, současnost
Název práce v češtině: Blatenské listy, vznik, historie, současnost
Název v anglickém jazyce: Blatenské listy, origin, history, present
Klíčová slova: Blatenské listy, lokální periodikum, společnost, inzerce
Klíčová slova anglicky: Blatenské listy, local periodics, society, advertising
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zmapovat vznik a vývoj periodika Blatenské listy. Sledování podoby, struktury, zaměření a vývoje čtrnáctideníku od jeho vzniku v roce 1990 až do současnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Describe origin and development of periodics Blatenské listy. Monitoring of form, structure, focus and development of periodicals from its inception in 1990 until the present.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK