Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova
Název práce v češtině: Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova
Název v anglickém jazyce: Spontaneous Activities of Children in Nature and Preschool Education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2010
Datum zadání: 18.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
  doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK