Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Refraktometrická studie lipoproteinu o velmi nízké hustotě (VLDL)
Název práce v češtině: Refraktometrická studie lipoproteinu o velmi nízké hustotě (VLDL)
Název v anglickém jazyce: Refractometric study of very low density lipoprotein (LDL)
Klíčová slova: lipidy, lipoprotein o velmi nízké hustotě, refraktometrie
Klíčová slova anglicky: lipids, very low density lipoprotein, refractometry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2010
Datum zadání: 07.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Předběžná náplň práce
Separace lipoproteinů ultracentrifugou od několika různých osob (tzn. různé poměry lipid-protein). Vážkově stanovení jednotlivých lipoproteinů, rutinní metodou bude stanoven protein, cholesterol, triglycerids. Změření kalibračních závislostí refraktometricky (závislost na koncentraci pro různá chemická složení u jednotlivých vzorků).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Separation of lipoproteins by ultracentifugation from various person (different ratio of lipid/protein). Gravimetric determination of lipoproteins, determination of proteins, cholesterol, triglycerids. Determination of calibration dependences for different chemical composition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK