Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příprava a katalytické vlastnosti ferrocenofanových fosfinů
Název práce v češtině: Příprava a katalytické vlastnosti ferrocenofanových fosfinů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and catalytic properties of ferrocenophane phosphines
Klíčová slova: ferrocen, ferrocenofan, fosfinové ligandy, palladium, enantioselektivní katalýza, aza-Moritova-Baylisova-Hillmanova reakce, asymetrická allylová alkylace
Klíčová slova anglicky: ferrocene, ferrocenophane, phosphine ligands, palladium, asymetric catalysis, aza- Morita-Baylis-Hillman reaction, asymetric allylic alkylation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 03.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK