Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti
Název práce v češtině: Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti
Název v anglickém jazyce: Morphological Variation in Spoken and Written Communication of Pupils from the Sixth to the Ninth Grade in the Central Bohemian Dialect Region
Klíčová slova: Obecná čeština, mluvená a psaná čeština, spisovná čeština, morfologie, základní škola
Klíčová slova anglicky: Common Czech, Spoken and Written Czech, Standard Czech, Morphology, Primary School
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 15.10.2010
Datum a čas obhajoby: 25.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
  doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK