Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková politika v českých zemích v 18. - 20. století: Škola jako národní politikum
Název práce v češtině: Jazyková politika v českých zemích v 18. - 20. století: Škola jako národní politikum
Název v anglickém jazyce: Language Policy in Czech Lands in the 18th-20th century: School as a National Political Issue
Klíčová slova: jazyková politika, Češi, Němci, česko-německé vztahy, nacionalismus, jazykové kontakty, dějiny školství, pedagogická komunikace, dějiny správy
Klíčová slova anglicky: language policy, Czech, German, Czech-German relations, nationalism, language contacts, history of education, educational communication, history of administration
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 15.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.11.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
  doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK