Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komunikace mezi Čechy a Vietnamci v ekonomických kontextech
Název práce v češtině: Komunikace mezi Čechy a Vietnamci v ekonomických kontextech
Název v anglickém jazyce: Communication between the Czechs and Vietnamese in economic contexts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 14.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK