Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv tělesné výchovy na žáka s mentální retardací - Metodika florbalu na speciální škole
Název práce v češtině: Vliv tělesné výchovy na žáka s mentální retardací - Metodika florbalu na speciální škole
Název v anglickém jazyce: THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON THE PUPIL WITH MENTAL DISORDER - METHODRES OF FLORBALL ON A SPECIAL SCHOOL
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Pařízek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2008
Datum zadání: 14.10.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Mgr. Bc. Eliška Silberhornová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK