Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje kuřáků k problematice kouření
Název práce v češtině: Postoje kuřáků k problematice kouření
Název v anglickém jazyce: Attitude of Smokers Towards the Problem of Smoking
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2010
Datum zadání: 30.03.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK