Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj konceptu kompetencí v pohledu celoživotního učení
Název práce v češtině: Vývoj konceptu kompetencí v pohledu celoživotního učení
Název v anglickém jazyce: Competence concept development in lifelong learning perspective
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 14.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK