Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní "učebnice" biochemie (Kapitola Lipidy)
Název práce v češtině: Moderní "učebnice" biochemie (Kapitola Lipidy)
Název v anglickém jazyce: Modern biochemistry "textbook" (Chapter Lipids)
Klíčová slova: moderní učebnice biochemie; kapitola lipidy; prezentace a experimenty
Klíčová slova anglicky: Modern biochemistry "textbook"; Chapter Lipids, prezentations and experiments
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 25.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: RNDr. Jitka Štěpánková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci bude?zpracována kapitola učiva Lipidy tak, aby byla srozumitelná, přehledná a zajímavá pro studenty gymnázia, včetně powerpointové prezentace s fotografiemi pokusů a videem.?Cílem je?zaujmout studenty chemií a vysvětlit, že chemie není jenom předmět ve škole, ale je všude kolem nás.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK