Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Portugalský režim Estado Novo
Název práce v češtině: Portugalský režim Estado Novo
Název v anglickém jazyce: Estado Novo regime in Portugal
Klíčová slova: Portugalsko, Estado Novo, António de Oliveira Salazar, Ústava 1933, autoritářský režim, korporativismus, Marcello Ceatano, Karafiátová revoluce 1974
Klíčová slova anglicky: Portugal, New State, Salazar, Constituion of 1933, corporativismus, autoritarian regime, Marcello Ceatano, Carnation revolution 1974
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 28.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury

Papežská encyklika Quadragesimo anno. Staženo dne 9. ledna 2011 z
WWW:http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/QuadragesimoAnno.htm.
Report IPU Portugalsko - volby 1969. Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/PORTUGAL_1969_E.PDF.
Report IPU Portugalsko - volby 1973. Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/PORTUGAL_1973_E.PDF.
Ústava Portugalské republiky 1933 (Constituição Política da República
Portuguesa de 1933). Staženo dne 9. ledna 2011 z WWW:
http://www.dre.pt/pdf1s/1971/08/19800/12091222.pdf.

Ústava Portugalské republiky 1976 (Constituição da República P
Portuguesa) Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Portugal/SistemaPolitico/C
onstituicao/Pages/default.aspx.


ANDERSON, J. M. (2000). The history of Portugal. Vyd. 1. Westport,
Conn: Greenwood Press. 222 s. ISBN: 978-0-313-03260-8.
ATKINSON, C. W. (1965). A history of Spain and Portugal. Vyd. 2.
Harmondsworth: Penguin Books. 383 s. ISBN: 0140204644.
BALÍK, S. KUBÁT, M. (2004). Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Vyd. 1. Praha: Dokořán. 168 s. ISBN: 80-86569-89-6.
BANKOWICZ, M. (2002). Demokraté a diktátoři. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia. 402 s. ISBN: 80-86432-21-1.
BINKHORN, M. (2001). Fascist and Conservatives. Vyd. 2. Oxon: Routledge. 294 s. ISBN: 0-41523-966-4. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=Q2a5lnxFf8gC&pg=PA162&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false.
BINKOVÁ, S. (2004). Portugalsko. Vyd. 1. Praha: Libri. 141 s. ISBN: 80-7277-217-1.
BIRMINGHAM, D. (1993). A Concise History of Portugal. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 209 s. ISBN: 0-521-43880-2.
DERRICK, M. (1939). The Portugal of Salazar. Vyd. 1. New York: Campion Books, Ltd. 168 s.
FIGUEIREDO, A. (1975). Portugal: Fifty Years of Dictatorship. Vyd. 1. Harmondswort: Penguin. 260 s. ISBN: 0140218939.
FRYER, P. PINHEIROVÁ, P.M. (1965). Salazarovo Portugalsko. Vyd.1. Praha: Nakladatelství politické literatury. 273 s. ISBN: 25-029-65.
GALLAGHER, Tom (1983). Portugal: A twentieth – century interpretation. Vyd. 1. London: Batler and Tanner Ltd. 285 s. ISBN 0-7190-0876-X. Dostupné na: http://books.google.com/books?id=-xu8AAAAIAAJ&pg=PA95&dq=portugal+and+antikomintern+pact&hl=cs&ei=9rW3TdaCIabS4wbrivHZDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false.
HOTMAR, J. (1989). Poloostrov na konci světa. Vyd. 1. Praha: Panorama. 271 s. ISBN: 80-7038-028-4.
JELEN, Ted G.; WILCOX, Clyde (2002). Religion and politics in comparative perspective: the one, the few, and the many. Vyd. 1 (ilustr). Cambridge: Cambridge University Press. 340 s. ISBN 0-521-65971-X. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=6HFq0eyEK4QC&pg=PA82&dq=church+in+Estado+novo&hl=cs&ei=q6WMTYu3Iore4gag3-CpCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=church%20in%20Estado%20novo&f=false.
KLÍMA, J. (1996). Dějiny Portugalska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny.
320 s. ISBN: 978-80-7106-903-4.
KLÍMA, J. (2000). Dekolonizace Portugalské koloniální říše (historická motivace - specifikace - průběh). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus. 409 s. ISBN 80-7041-259-9.
KLÍMA, J. (2005). Salazar tichý diktátor. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan
ml. 271 s. ISBN: 80-86493-15-6.
LANDOVSKÝ, V. (1978). Portugalská republika. Vyd. 1. Praha: Svoboda. 194 s.
LEE, S. (2000). European dictatorships, 1918 – 1945. Vyd. 2. New
York: Routlegde. 341 s. ISBN: 0-415-23046-2. Dostupné na:
http://books.google.cz/books?id=KnvJO9yfvEAC&pg=PA240&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFQQ6AEwCA#v=onepage&q&f=true.
LEITZ, CH. (2000). Nazi Germany and neutral Europe during the second world war. Vyd. 1. Manchester: Manchester University Press. 213 s. ISBN: 0-7190-5069-3. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=147g760AE9cC&pg=PA190&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=wolfram&f=false.
LINZ, J. J. (2000). Totalitarian and Autoritarian Regimes. Colorado: Lynne Riener Publishers. Inc. 348 s. ISBN: 1-55587-866-0
LIVERMORE, V. H. (1966). A new history of Portugal. Vyd. 1. Cambridge: The University Press. 378 s. ISBN: 0521095719.
MARQUES, O. (1976). History of Portugal. Vyd. 2. New York: Columbia Univ. Pr. 507 s. ISBN: 0231031599.
NOWELL, E. CH. (1958). A history of Portugal. Vyd. 1. Princeton: Van
Nostrand. 259 s.
PAYNE, G. P. (2008). Spain: An Unique History . Vyd. 1. Temas de Hoy, S. A. 213 s. ISBN: 978-0-299-24933-5. Dostupné na: http://books.google.com/books?id=Lv0AQzbnRlUC&pg=PA124&dq=estado+novo+and+spain&hl=cs&ei=OhWvTcC4KI71sgbbltDhDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=estado%20novo%20and%20spain&f=false.
ŘÍCHOVÁ, B. (2006). Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 2.
Praha: Portál. 303 s. ISBN: 80-7367-177-8
VINCENT, M. (1997). Svět Španělska a Portugalska. Vyd. 1. Praha:
Euromedia Group. 240 s. IBSN: 80-7176-574-0.
WIARDA, H. (2001). Catholic roots and democratic flowers: political
systems in Spain and Portugal. Vyd. 1. Praeger. 215 s. ISBN:
0-275-97018-3.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Portugalský režim Estado Novo“ pojednává o Portugalské imperiální říši od vzniku první republiky v roce 1910 až do pádu režimu v roce 1974. Popisuje vývoj během 20. let 20. století až k vojenskému převratu v květnu 1926, kdy byla v Portugalsku nastolena vojenská diktatura. Během období vojenské diktatury se ministrem financí stal António de Oliveira Salazar, ten byl v roce 1932 jmenován ministerským předsedou Portugalska. António Salazar zavedl ústavou 1933 autoritářský režim tzv. Nový stát (Estado Novo). Hlavními pilíři Nového státu byly nacionalismus, církev, korporativismus, armáda a tajné policie PIDE. Práce se zabývá postojem Nového státu k zahraniční politice (španělské občanské válce, druhé světové válce a k Československu) a zároveň vnitropolitickým vývojem, který vyústil v Karafiátovou revoluci (Revolução dos Cravos) v roce 1974.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis „Portugal regime Estado Novo“ deals with Portugal Empire from the foundation of republic in 1910 to downfall of Portugal Empire in 1974. It describes the twenties years of 20th century and the military coup in May 1926, when the military dictatorship began. Salazar became the Minister of Finance and in 1932 became the Prime Minister of Portugal. Through the constitution of 1933 Salazar instituted an authoritarian regime, so –called The New States. The main pillars of regime were nationalism, church, corporativism, army and secret policy PIDE. Bachelor thesis deals with foreign policy of the New States and also with inner political situation, which ended in carnation revolution in 1974.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK