Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Olivenza: sporná oblast portugalsko-španělských vztahů
Název práce v češtině: Olivenza: sporná oblast portugalsko-španělských vztahů
Název v anglickém jazyce: Olivenza: the disputed area of the Portuguese-Spanish relations
Klíčová slova: Olivenza, Portugalsko, Španělsko, územní spory
Klíčová slova anglicky: Olivenza, Portugal, Spain, territorial disputes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 28.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam literatury a zdrojů
1) Neperiodická literatura
BEEVOR, A. (2001). The Spanish civil war. Vyd. 2. New York: Penguin. 352 s. ISBN: 0141001488.
BELL, A. F. G. (2009). Portuguese portraits. Vyd. 2. LLC: BiblioLife. 170 s. ISBN: 1110892039.
BOLÉO, M. P. (1992). Revista portuguesa de filologia. Vyd. 1. Coimbra: Universidade de Coimbra. Svazek 20.
BUTLER, G. G.; MACCOBY, S. (2003). The Development of International Law. Vyd. 2. New Yersey: The Lawbook exchange, ltd. 566 s. ISBN: 1-58477-215-8.
CAJAL, M. (2003). Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España?. Vyd. 1. Spain: Siglo XXI. 310 s. ISBN: 978-84-323-1138-3.
CHAPMAN, T. (1998). The Congress of Vienna: origins, processes and results. Vyd. 1. London: Routledge. 110 s. ISBN: 0-415-17993-9.
CONSIGLIERI, C. (2001). Olivença: reflexões sobre usurpação e aculturação. Vyd. 1. Spain: Garrido Editores. 203 s. ISBN: 9-7284-7141-6.
CORTADA, J. W. (1994). Spain in the nineteenth-centrury World. Vyd. 1. UK: Greenwood Press. 176 s. ISBN: 0-3132-7655-2.
DIFFIE, B. W.; WINIUS, G. D. (1977). Foundations of the Portuguese empire, 1415-1580. Vyd. 2. USA: University of Minessota. 533 s. ISBN: 0-8166-0782-6.
ELLIOT, J. H. (2002). Imperial Spain 1469-1716. Vyd. 2. USA: Penguin. 429s. ISBN: 0-1410-0703-6.
ESDAILE, C. J. (2003). The Peninsular War. Vyd. 1. New York: Palgrave Macmillan. 587 s. ISBN: 1-4039-6231-6.
FREY, L.; FREY, M. (1995). The Treaties of the war of the Spanish Succession: an historical and critical dictionary. Vyd. 1. USA: Greenwood Press. 576 s. ISBN: 0-313-27884-9.
GALLAGHER, T. (1983). Portugal: a twentieth-century interpretation. Vyd. 1. Manchaster: Manchaster University Press. 278 s. ISBN: 0-7190-0876-X.
JONES, M.; MCKITTERICK, R. (2000). The New Cambridge Medieval History: c. 1300-c. 1415. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 1142 s. ISBN: 0-521-36290-3.
KAMEN, H. (2005). Spain, 1469-1714 : a society of conflict. Vyd. 3. Great Britain: Edinburgh Gate. 326 s. ISBN: 0-582-78464-6.
KRAMSCH, O. T.; HOOPER, B. (2004). Cross – border governance in European Union. Vyd. 1. Oxfordshire: Routledge. 179 s. ISBN 0-415-31541-7.
Kol. autorů. Recognition in International Law. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 447 s. ISBN: 1001284348, 9781001284347. Dostupná na WWW: http://books.google.cz/books?id=Cmw3AAAAIAA J&printsec=frontcover&dq=recognition+of+international+law&hl=cs&ei=LmeoTY6XM4_6sgbonbSTCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false.
MAR-MOLINERO, C.; SMITH, A. (1996). Nationalism and the Nation in the Iberian Peninsula: Competing and Conflicting Identities. Vyd. 1. Great Britain: Berg Publishers. 256 s. ISBN 1-8597-3175-9.
MARTINEZ, M. M. (1997). Olivenza y el Tratado de Alcañices. Vyd. 1. Spain: Ayuntamiento. 81 s. ISBN: 8-4923-5280-9.
MCALISTER, L. N. (1984). Spain and Portugal in the New World, 1492-1700, Svazek 3. Vyd. 3. USA: University of Minnesota. 585 s. ISBN: 0-8166-1216-1.
MCDONOGH, G. W. (2009). Iberian Worlds. New York: Vyd. 2. Routledge. 336 s. ISBN: 0-415-94771-5.
MILLER, F. P.; VANDOME, A. F.; MCBREWSTER, J. (2009). Portuguese Restoration War. Vyd. 1. VDM Publishing House Ltd. 62s. ISBN: 6-1300-7767-X.
MOORE, N., WHELAN, Y. (2007). Heritage, memory and the politics of identity: new perspectives on the cultural landscape. Vyd. 1. USA: Ashgate Publishing Company. 153 s. ISBN: 978-0-7546-4008-0.
NICOLSON, H. (2000). The Congress of Vienna: a study in allied unity: 1812-1822. Vyd. 2. USA: First Grove Press Edition. 320 s. ISBN: 0-8021-3744-X.
OMAR IZA, A. (2004). International water governance: conservation of freshwater ecosystems. Vyd. 1. Gland, Cambridge: The World Conservation Union. 324s. ISBN: 2-8317-0815-X.
REUTER, P. (1972). Introducion au droit des traités. Vyd. 1. France: PUF. 251 s. ISBN: 978-2-130-47263-6.
SANZ LÓPEZ, V. (1993). La Conferencia de París sobre la Banda Oriental. Vyd. 1. Argentina: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 367 s. ISBN: 9-8022-2747-1.
SORIANO, S. J. L. (1867). Historia da guerra civil e do estabelecimento do governo parlamentar em Portugal. Vyd. 1. Lisoba: Imprensa nacional. 735 s.
STEPHENS, H. M. (2008). Revolutionary Europe, 1789-1815. Vyd. 1. Charleston: BiblioLife. 440 s. ISBN: 0-5592-5438-5.
STROBEL, T. (2002). A “Guerra das Laranjas” e a “Questão de Olivença” num contexto internacionál. Vyd. 1. Germany: GRIN Verlag. 32 s. ISBN: 978-3-640-15514-9.

2) Periodická literatura
BLACK, S. J. (1979). Olivenza: An Iberian "Alsace-Lorraine. The Americas. Vol. 35, Issue 4 (duben 1979), s. 527-537. ISSN: 00031615.
DE ANDRÉS-DÍAZ, R. (2007). Linguistic borders of the Western Peninsula. International Journal of the Sociology of Language. Vol. 184, Issue 1(2007), s. 121-138. ISSN: 01652516
ROMAN - BUSTO, J.; FUSTER, V.; COLANTONIO, S.; ZULUAGA, P.; BLANCO, M. J.; GUARDADO-MOREIRA, M. J. (2010). Mate choice in Olivenza: Influence of border change on spanish-portuguese lineages. Journal of Biosocial Science. Cambridge, Vol. 42, Issue 1 (leden 2010), s. 129-140. ISSN: 00219320.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Olivenza: sporná oblast portugalsko-španělských vztahů“ pojednává o oblasti ležící na portugalsko-španělských hranicích, jejíž nadvláda je po staletí předmětem sporů. V první části se věnuje popisu vývoje situace od jejích počátků do pádů nedemokratických režimů v Portugalsku a ve Španělsku, dále jejich vývojem v rámci současných demokratických uskupení a v neposlední řadě současnou situací. Zabývá se otázkou, v čem přesně spočívá tento spor, proč se část místního obyvatelstva považuje za příslušníky portugalského národa, přestože žijí na území, které je součástí Španělského království, tedy jaké je přesně právní hledisko současné situace a jestli je tato otázka i v 21. století stále aktuální. Jedná se o jedno případovou studii s použitím metody rozboru procesu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis „Olivenza: the disputed area of the Portuguese-Spanish relations”, is about lying to the Portuguese-Spanish border, whose domination is the subject of dispute for centuries. The first part describes developments since its inception in the fall of undemocratic regimes in Portugal and Spain, as well as their development under the current democratic groups and finally the current situation. It deals with the question, what exactly is the dispute of why the local population considers members of the Portuguese nation, despite living in a territory which is part of the Kingdom of Spain, that is exactly what the legal aspect of the current situation and whether this issue in the 21st century to date. This is intrinsic case studies using the analysis process and process tracing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK