Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deformace 3D textury podle polygonálního modelu
Název práce v češtině: Deformace 3D textury podle polygonálního modelu
Název v anglickém jazyce: 3D Texture deformation according to a polygonal model
Klíčová slova: počítačová grafika, 3D, textura, modelování, deformace
Klíčová slova anglicky: computer graphics, 3D, texture, modeling, deformation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2011
Datum zadání: 02.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je navrhnout a implementovat algoritmus pro deformaci souřadnic 3D textury podle deformace daného polygonálního modelu. Vstupem algoritmu jsou dva polygonální modely: jeden v referenční pozici a druhý deformovaný. Cílem je definovat mapování ve 3D, které přesně mapuje pozice vrcholů daných polygonálních modelů s tím, že ve zbytku prostoru je mapování hladce interpolováno. Součástí projektu je integrace algoritmu do 3D animačního software Maya. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s firmou Universal Production Partners (www.upp.cz). Jde o projekt s okamžitým praktickým využitím.
Seznam odborné literatury
Peter Shirley, Steve Marschner: Fundamentals of Computer Graphics, Third Edition, A. K. Peters, 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK