Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podstávkové domy v severních Čechách
Název práce v češtině: Podstávkové domy v severních Čechách
Název v anglickém jazyce: The umgebindehaus in the north Bohemia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK