Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Obraz dubu ve slovanských společnostech
Název práce v češtině: Obraz dubu ve slovanských společnostech
Název v anglickém jazyce: Vision of oak in Slavonic societies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 13.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK