Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Localization matters: function of paxillin and phopholipids in the cell nucleus
Název práce v češtině: Význam lokalizace: funkce paxillinu a fosfolipidů v buněčném jádře
Název v anglickém jazyce: Localization matters: function of paxillin and phopholipids in the cell nucleus
Klíčová slova: buněčné jádro, aktin, transkripce, genová exprese, nukleoskelet
Klíčová slova anglicky: cell nucleus, actin, transcription, gene expression, nucleoskeleton
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hozák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 13.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. František Půta, CSc.
  prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK