Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovesné tvary pražské sbírky kappadockých tabulek
Název práce v češtině: Slovesné tvary pražské sbírky kappadockých tabulek
Název v anglickém jazyce: Verbal forms in the Prague collection of cappadocian tablets
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK