Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Aspiration of English plosives in Czech students of English studies
Název práce v češtině: Aspirace anglických exploziv u českých studentů anglistiky
Název v anglickém jazyce: Aspiration of English plosives in Czech students of English studies
Klíčová slova: nástup hlasivkového tónu, aspirace, česká angličtina, osvojování cizího jazyka
Klíčová slova anglicky: voice onset time, aspiration, Czech English, second language acquisition
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 13.10.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vybrat nahrávky 20 studentů anglistiky (10 žen, 10 mužů).
2. Vyznačit hranice slov a najít cílové explozivy.
3. Změřit dobu nástupu hlasivkového tónu (VOT) u vybraných exploziv.
4. Analyzovat výsledky s ohledem na pozici vůči přízvučné slabice, na místo artikulace explozivy, okolních vokálech apod.
5. Porovnat pomocí párových měření rozdíly v nahrávkách.
Seznam odborné literatury
Allen, J. S.; Miller, J. and D. DeSteno. (2003) “Individual talker di efferences in voice-onset-time.” Journal of the Acoustical Society of America 113, 544-552.

Cho, T. and P. Ladefoged. (1999) “Variation and Universals in VOT: Evidence from 18 Languages.” Journal of Phonetics 27, 207-229.

Kessinger, Rachel H. and Sheila E. Blumstein. (1997) “E ffects of speaking rate on voice-onset time in Thai, French, and English.” Journal of Phonetics 25, 143-168.

Klatt, D.H. (1975) “Voice Onset Time, Frication, and Aspiration in Word-Initial Consonant Clusters.” Journal of speech and hearing research 18, 686-706.

Ladefoged, Peter. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago:The University of Chicago Press. Midway Reprint 1981.

Lisker, Leigh and Arthur S. Abramson. (1964) “A Cross-Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical Measurements.” Word 20, No.3, 384-422.

Morris, R.J., C.R. McCrea and K.D.Herring. (2008) “Voice Onset Time Differences Between Adult Males and Females: Isolated Syllables.” Journal of Phonetics 36, 308-317.

Roach, P. (2009) English phonetics and phonology. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK