Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikálne turkizmy v poľštine a slovenčine
Název práce v jazyce práce (slovenština): Lexikálne turkizmy v poľštine a slovenčine
Název práce v češtině: Lexikální turkizmy v polštině a slovenštině
Název v anglickém jazyce: Lexikal Turkisms in Slovak and Polish
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK