Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fair bets in sports betting
Název práce v češtině: Fair bets in sports betting
Název v anglickém jazyce: Fair bets in sports betting
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.01.2012
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK