Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mexický estetik José Vasconcelose
Název práce v češtině: Mexický estetik José Vasconcelose
Název v anglickém jazyce: Mexican aesthetician José Vasconcelos
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK