Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstruovatelnost pravítkem a kružítkem
Název práce v češtině: Konstruovatelnost pravítkem a kružítkem
Název v anglickém jazyce: Construability with ruler and compass
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 24.06.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK