Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skupinová práce dětí na základní škole z genderového hlediska
Název práce v češtině: Skupinová práce dětí na základní škole z genderového hlediska
Název v anglickém jazyce: A gender perspective of group work of pupils in primary school
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 13.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem výzkumu je zjistit, jestli existují rozdíly v činnostech, jaké vykonávají žáci a žákyně prvního stupně ve skupině dětí stejného pohlaví nebo ve smíšené skupině, a v které skupině a proč se jim subjektivně lépe pracuje. Teoretická část se bude zabývat charakteristikou věkové skupiny žáků a žákyň mladšího školního věku a charakteristikou výuky ve smíšených a segregovaných třídách. V praktické části bude proveden kvalitativní výzkum smíšených a podle pohlaví rozdělených skupinových prací žáků a žákyň čtvrté třídy základní školy - pozorování a rozhovory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK