Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak sestrojit stabilní laser
Název práce v češtině: Jak sestrojit stabilní laser
Název v anglickém jazyce: How to build stable laser
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Kudrnová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 08.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Zásady pro vypracování
Konzultant: RNDr. Naďa Tesařová (nada.tesarova@centrum.sk), KCHFO MFF UK


První laserový systém byl sestrojen zhruba před padesáti lety a od té doby se jeho využití rozšířilo téměř do každé oblasti lidského života. Navzdory širokému spektru využití jsou lasery založeny na jednoduchých fyzikálních principech, které vedou k vytvoření záření se specifickými vlastnostmi, které běžné zdroje záření (žárovky, zářivky?) nejsou schopné poskytnout. Ne však každý laserový systém může stabilně generovat světlo daných vlastností. Důležitou podmínkou je stabilita laserového rezonátoru a tzv. nadprahové čerpání aktivního prostředí. Cílem tohoto projektu je seznámení studenta se základními principy plynového HeNe laseru a světla jím generovaného, přičemž jeho hlavním úkolem bude najít takové konstrukční parametry rezonátoru, při kterých světlo vycházející s laseru je stabilní. Vypracovaný projekt bude zároveň sloužit jako podkladový a studijní materiál ve fyzikálním praktiku III.
Seznam odborné literatury
P. Malý: Optika, Karolinum, 2008
B.E.A. Saleh a M.C. Teich: Základy fotoniky, MATFYZPRESS, Praha, 1994-96, český překlad
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK