Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností vůči suchu
Název práce v češtině: Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin
v souvislosti s odolností vůči suchu
Název v anglickém jazyce: Intraspecific variability in plant antioxidant systems
and its impact on drought tolerance
Klíčová slova: sucho, stres, antioxidanty, mezidruhová variabilita, vnitrodruhová variabilita, genotypy, ploidie, heteróze
Klíčová slova anglicky: drought, stress, antioxidants, intraspecific variability, interspecific variability, genotypes, ploidy, heterosis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Kočová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: RNDr. Sylva Zelenková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK