Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza prekurzorů dusíkatých analogů ftalocyaninů
Název práce v češtině: Syntéza prekurzorů dusíkatých analogů ftalocyaninů
Název v anglickém jazyce: The Synthesis of Aza-analogues of Phthalocyanines Precursors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2009
Datum zadání: 25.06.2009
Datum a čas obhajoby: 07.10.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2010
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK