Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roztoky pro výplachy dutiny ústní
Název práce v češtině: Roztoky pro výplachy dutiny ústní
Název v anglickém jazyce: Mouthwashes for rinsing oral cavity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Oponenti: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK