Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesní morálka pedagoga v mateřské škole
Název práce v češtině: Profesní morálka pedagoga v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Professional morality of teachers in kindergarten
Klíčová slova: etika, morálka, osobnost pedagoga, profesní morálka, étos povolání, etický kodex.
Klíčová slova anglicky: ethics, morality, personality, educator, professional ethics, the ethos ofprofessional code of ethics.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Havlová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK