Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ženské internetové servry v České republice
Název práce v češtině: Ženské internetové servry v České republice
Název v anglickém jazyce: Woman´s web sites
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: PhDr. Sylvie Fišerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK