Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika ve vzdělávání seniorů
Název práce v češtině: Specifika ve vzdělávání seniorů
Název v anglickém jazyce: Specifics of third age education
Klíčová slova: stáří, stárnutí, age management, senior, celoživotní vzdělávání, specifika vzdělávání seniorů, stárnutí populace, příprava na stáří
Klíčová slova anglicky: age, ageing, age management, senior, lifelong learning, specifics of senior education, ageing society, preparing for ageing
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 12.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK